Koziel

Próg skalny – budują go skałki piaskowców kwarcytowych dewonu dolnego (jasnoszare piaskowce drobno i średnioziarniste w kilkudziesięciocentymetrowych ławicach) o wysokości do 4 m i długości około 25 m.