Rembów

Ruiny nie znanego z nazwy zamku położone są na terenie wsi Rembów (dawniej Podgrodzie), 4 km na północ od Rakowa.

Zamek zlokalizowano przy starym szlaku z biskupiego Łagowa do królewskiego miasta Szydłowa i dalej przez Stopnicę do Krakowa. Ruiny znajdują się około 1 km na zachód od drogi Łagów – Raków, na skraju wzgórza łagodnie opadającego ku szosie, a stromo urywającego się ku obiegającemu go bezimiennemu ciekowi, który otacza cypel zamkowy z trzech stron. Różnice wzniesień dochodzą tu do 30 m.

Plan zachowanych oraz odsłoniętych murów. Linią przerywaną zrekonstruowano mury nie istniejące.

Mury zamkowe wzniesiono na zglinionym lessie, co zapewne nie pozostało bez ujemnego wpływu na statykę budowli (i na jej późniejszy los). Zamek, będący ośrodkiem panów z Szumska i nazywany być może Szumskiem (Sumskiem), powstał z inicjatywy rodu Odrowążów na początku XIV w… Ewentualnym fundatorem mógł być Jakub lub Krzesław (Odrowążowie?). Po śmierci Krzesława, (po 1357 r ) przeszedł on wraz z ręką córki w posiadanie Kurozwęckich, został opuszczony i częściowo rozebrany. .. Nazwa własna zamku poszła w zapomnienie. Przedstawiona konstrukcja jest wyłącznie hipotetyczna, a brak bezpośrednich źródeł uniemożliwia jej zweryfikowanie. Jedynym śladem łączącym obecnie ruiny zamku z Szumskiem jest głęboko zakorzenione wśród mieszkańców Rembowa przekonanie, że drzwi główne kościoła w Szumsku zostały przeniesione z zamku.

Tekst pochodzi z opracowania: Leszek Kajzer,Janusz Kuczyński – Średniowieczny Zamek Rycerski w Rembowie Koło Rakowa, Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, tom 14, 1985

 

 

 

Dwór i park.

W niedalekiej odległości od ruin rembowskiego zamku znajduje sie budynek będący pozostałością dworu z XVII w, którego pierwszym właścicielem był prawdopodobnie Jakub Sienieński – sprawujący przywództwo arian – Braci Polskich.

Pozostałości dawnego dworu są obecnie budynkiem mieszkalnym Pana Józefa Siwoni. Również na terenach prywatnych Pana Siwoni znajduą się resztki starego parku z okazami cisa pospolitego, klonów i jesionów.

Na fotografii powyżej: Cis pospolity drzewo o średnicy pnia 37 cm i wysokości 11 m liczy sobie około 500 lat. Obok fragment starego parku.