Rezerwat „Białe Ługi”

BIAŁE ŁUGI

W południowej części Parku Cisowsko-Orłowińskiego znajduje się rezerwat torfowiskowy Białe Ługi . Powierzchnia jego to ponad 400 hektarów naturalnego kompleksu śródleśnych torfowisk, w różnych stadiach rozwoju z cennymi zespołami roślinności bagiennej. Niektóre fragmenty są zupełnie niedostępne, tworząc typowe grzęzawiska. Pokłady torfu sięgają grubości ponad 4 metrów. Rezerwat stanowi teren źródliskowy rzeki Czarnej Staszowskiej oraz rzeki Trupień.


fot. J. Piątek

Występuje tu wiele chronionych i rzadkich gatunków roślin: rosiczki (okrągło i długolistna), liczne storczyki, a także licznie występuje wełnianka – pokrywając torfowisko w okresie kwitnienia białym runem, stąd określenie „Białe Ługi”.

Rzadkimi okazami fauny są bocian czarny, czapla i cietrzew.


fot. W. Furmanek