Warsztaty malarskie

Odwiedzających „Sosnową” właściciel obiektu zaprasza do udziału w warsztatach malarskich. Zajęcia w zakresie podstaw malowania farbami olejnymi, akrylowymi lub pastelami – w formie wspólnej zabawy, gospodarz prowadzi osobiście w swojej autorskiej galerii. Uczestnikami warsztatów może być osoba w każdym wieku posiadająca zdolność widzenia kształtów i kolorów otaczającego świata.

Stworzone w czasie ćwiczeń dzieło jest własnością twórcy.

Zajęcia są nieodpłatne, jedyny koszt ponoszony przez uczestnika, to koszt zużytych do ćwiczeń materiałów (blejtram, farby, materiały pomocnicze).

 

Galeria Sosnowej

Malarstwo Tadeusz Blicharz