Widełki

Wieś położona wśród lasów, w zacisznej malowniczej kotlinie, zamkniętej pomiędzy pasmami Cisowskim, Orłowińskim i Ociesęckim. Przez dolną część wsi przepływa strumień Łukawka, dopływ Czarnej. Na polach górnej części wsi koło kapliczki, odsłonięcie skał magmowych – diabazów. W odległości około jednego kilometra na północny wschód od górnego krańca wsi – rezerwat leśny „Zamczysko”.